Børnehuset Nova

Velkommen til Børnehuset Nova.

Vi er certificeret Sangglad institution gennem Sangens Hus. Sang er en nøgle til kulturel forståelse af traditioner, historie og fælles oplevelser og samtidig er den forbundet med kroppen. For børn kan sangen være et sprog, som åbner verden på en ny måde. Sangen er vejen til glæde, fællesskab og gode børneliv.

Børnehaven er normeret til 55 3-6 årige, og 14 handicappladser.
Almen pladserne er organiseret på følgende måde: Hvepsereden 3-4 års stuer, Søstjernerne 5-6 års stue.

Til handicappladserne skal der ske visitation til almen pladserne skrives børnene op, som til andre institutioner. Handicappladserne er organiseret på på stuer: Lærkereden, Svalereden og Myretuen.

I personalegruppen er der 5 pædagoger og 3 medhjælpere på almen pladserne og grundet ekstra indskrivning på handicappladserne er der 8 pædagoger og 1 medhjælper ansat. Hertil kommer leder, rengøring og øvrige medarbejdere.

Institutionen er beliggende i et område med både blokbyggeri, rækkehuse og villaer, hvorfra vores børnegruppe kommer. Vi er en multikulturel institution og lægger særlig vægt på den sproglige og sociale udvikling. Børnene på specialpladserne anviser fra hele kommunen, ligeledes kan der anvises børn fra andre kommuner.