Daginstitutionen Filosoffen

Tænk engang

Vuggestuen

Vuggestuen - Hannahs Team - er opkaldt efter den tysk-amerikanske filosof Hannah Arendt.

Om vuggestuen

Børnehaven

I børnehaven har det ene team fået navnet Sørens Team efter den danske filosof og forfatter Søren Kierkegaard. 

Det andet team i børnehaven har fået navnet Simones Team efter den franske filosof og forfatter Simone de Beauvoir. 

Om børnehaven

Specialgruppen

Specialgruppen er opkaldt efter den amerikanske filosof John Dewey, der var optaget af at skabe lige muligheder for alle gennem livs lang uddannelse.

Om specialgruppen 

Afdeling Nova

Afdeling Nova er normeret til 19 børn med handicap / særlige behov efter servicelovens §32.

Om Afdeling Nova