Afdeling Nova

Afdeling Nova er normeret til 19 børn med handicap / særlige behov efter servicelovens §32.

Vi tilrettelægger hverdagen med udgangspunkt i det enkelte barn, og dennes individuelle udviklings- og læringsplan – og alle børn tilbydes terapeutisk behandling af enten en ergo- eller fysioterapeut.

Børnene visiteres via Holstebro Kommunes visitationsudvalg.
Afdeling Nova er fritaget for den kommunale frokostordning.