Børnehaven

Daginstitutionen Filosoffen er normeret til 81 børnehavebørn.
I Filosoffen har vi stor fokus på det inkluderende miljø og den filosofiske tankegang.

Sørens Team

I børnehaven har det ene team fået navnet Sørens Team efter den danske filosof og forfatter Søren Kierkegaard. 

Søren Kierkegaard mener blandt andet, at man skal stå ved sig selv, og ikke bare følge flokken selv om det er trygt og forudsigeligt.

Simones Team

Det andet team i børnehaven har fået navnet Simones Team efter den franske filosof og forfatter Simone de Beauvoir. 

Simone de Beauvoir var meget optaget af at forandre samfundet, så der er lige muligheder for alle. Ønskede at alle tog et personligt ansvar for at forandre og bekæmpe uretfærdighed.

Vi har

- en meget stor legeplads, hvor der er rig mulighed for udfoldelse. Vi lægger vægt på, at børnene har et sundt udeliv. Filosoffen ligger tæt på centrum.

- et udvidet samarbejde med VIA University College Holstebro.

Frokostordning

I Filosoffen er der frokostordning. Der leveres dagligt mad fra kantinen på VIA University College. Varmt mad fire gange om ugen og smør-selv én gang om ugen.

Derudover serveres der eftermiddagsmad. Ønsker man ikke dette, skal det aktivt fravælges.

Maden er overvejende økologisk.

Vores hensigt

- er, at de børn der har gået i Filosoffen, har et fundament bestående af følgende kompetencer:

 • Børn som er filosoferende. Børnene er undrende, spørgende, nysgerrige og eksperimenterende

 • Børnene er social kompetente med en social accepteret adfærd, så de kan indgå i fællesskaber. De har en begyndende forståelse for og accept af forskelligheder
 • Børnene har opnået troen på egne evner, og føler sig værdifulde
 • Børnene er blevet udfordret på deres grundmotoriske udvikling, så deres kompetencer og potentialer er blevet udnyttet optimalt
 • Børnene har et udviklet sprog
 • Børnene tør og vil gerne udtrykke deres kreativitet

De Utrolige År

Vi arbejder med ”De Utrolige År” – dagtilbud (DUÅ)

Målet med programmet ”DUÅ-dagtilbud” er, gennem et samlet pædagogisk projekt, samt en tidlig og forebyggende indsats, at øge daginstitutionens mulighed for at:

 • reducere uønsket adfærd i børnegruppen
 • inkludere flere børn med særlige behov

Målet med programmet er også, at styrke pædagogernes kompetence til:

 • at forebygge og håndtere adfærdsvanskeligheder i daginstitutionen
 • at styrke samarbejdet mellem daginstitution og forældre
 • at arbejde med positiv gruppeledelse gennem proaktive udviklingsstrategier

Pædagogisk læreplan

Dokumentet beskriver Filosoffens pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen:

Filosoffens pædagogiske læreplan
Bilag 1 - Børnenes oplevelser
Bilag 2 - I Filosoffen måler vi på vores handlinger