Specialgruppen

Daginstitutionen Filosoffen er normeret til 12 børn med særlige behov. 
Børnene visiteres via Holstebro Kommunes visitationsudvalg. 
I Filosoffen har vi stor fokus på det inkluderende miljø og den filosofiske tankegang.

Johns Team

Specialgruppen er opkaldt efter den amerikanske filosof John Dewey, der var optaget af at skabe lige muligheder for alle gennem livs lang uddannelse.

Han var især fortaler for erfaringsbaseret læring, der tager udgangspunkt i barnets interesser og udviklingsniveau.

Vi har

- en meget stor legeplads, hvor der er rig mulighed for udfoldelse. Vi lægger vægt på, at børnene har et sundt udeliv. Filosoffen ligger tæt på centrum.

- et udvidet samarbejde med VIA University College Holstebro.

Frokostordning

I Filosoffen er der frokostordning. Der leveres dagligt mad fra kantinen på VIA University College. Varmt mad fire gange om ugen og smør-selv én gang om ugen.

Derudover serveres der eftermiddagsmad. Ønsker man ikke dette, skal det aktivt fravælges.

Maden er overvejende økologisk.

Vores hensigt

- er, at de børn der har gået i Filosoffen, har et fundament bestående af følgende kompetencer:

 • Børn som er filosoferende. Børnene er undrende, spørgende, nysgerrige og eksperimenterende

 • Børnene er social kompetente med en social accepteret adfærd, så de kan indgå i fællesskaber. De har en begyndende forståelse for og accept af forskelligheder
 • Børnene har opnået troen på egne evner, og føler sig værdifulde
 • Børnene er blevet udfordret på deres grundmotoriske udvikling, så deres kompetencer og potentialer er blevet udnyttet optimalt
 • Børnene har et udviklet sprog
 • Børnene tør og vil gerne udtrykke deres kreativitet

De Utrolige År

Vi arbejder med ”De Utrolige År” – dagtilbud (DUÅ)

Målet med programmet ”DUÅ-dagtilbud” er, gennem et samlet pædagogisk projekt, samt en tidlig og forebyggende indsats, at øge daginstitutionens mulighed for at:

 • reducere uønsket adfærd i børnegruppen
 • inkludere flere børn med særlige behov

Målet med programmet er også, at styrke pædagogernes kompetence til:

 • at forebygge og håndtere adfærdsvanskeligheder i daginstitutionen
 • at styrke samarbejdet mellem daginstitution og forældre
 • at arbejde med positiv gruppeledelse gennem proaktive udviklingsstrategier

Pædagogisk læreplan

Dokumentet beskriver Filosoffens pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen:

Filosoffens pædagogiske læreplan
Bilag 1 - Børnenes oplevelser
Bilag 2 - I Filosoffen måler vi på vores handlinger